Silsileyi Şerife

Rabbuna Ve Halikuna Allahu Teala Azze Ve Celle

1.) Seyyiduna Ve Rasuluna Muhammeduni’l-Musdafa (S.A.V.)

2.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu-Bekrini’s-Sıddık (R.A.)

3.) Seyyiduna Ve Mevlana Selmanu’l-Farisi (R.A.)

4.) Seyyiduna Ve Mevlana Kasımu’ni-bnu Muhammedi’ni-bni Ebi-Bekrini’s-Sıddık (K.S.)

5.) Seyyiduna Ve Mevlane’l-İmam Ebu-Muhammed Caferu’s-Sadıku-bnu’l-İmam Muhammedini’l-Bakır (K.S.)

6.) Seyyiduna Ve Mevlana Sultanu’l-Arifin Ebu-Yezid Tafuru-bnu İse-bni Ademe-bni Sürüşani’l-Bistami (K.S.)

7.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu’l-Haseni’l-Harkani (K.S.)

8.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu-Ali Ahmedu-bnu Muhammedini’l-Farimedi’t-Tursi (K.S.)

9.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Ebu-Yakub Yusufu’l-Hemedani (K.S.)

10.) Seyyiduna ve Mevlana Ebu’l-Abbas Belye-bnu Melkan Seyyidune’l-Hızru (A.S.)

11.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Hacekan Haceki Alau’d-Devleh

Abdulhaliki-bnu Şeyh Abdulcemili’l-Gucduvani İmamu’l-Hatm (K.S.)

12.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Arifuni’r-Rivegeri (K.S.)

13.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Mahmud İnciri’l-Fağnevi (K.S.)

14.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Aziz Aliyyuni’r-Ramiteni (K.S.)

15.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Muhammed Baba Semmasi (K.S.)

16.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Seyyid Emir Külal (K.S.)

17.) Seyyiduna Ve Mevlana İmamu’t-Tarikati Ve Gavsu’l-Halikah Hace Behaeddin Şah-ı Nakşibend Muhammeduni’l-Uveysiyyu’l-Buhari (K.S.)

18.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Alauddini’l-Attaru’l-Buhari (K.S.)

19.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Yakub-i Çerhi (K.S.)

20.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Ubeydullahi’l-Ehraru-bnu Haceki Mahmudini-bni Şeyh Şihabiddini’ş-Şaşi (K.S.)

21.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Zahiduni’l-Buhari (K.S.)

22.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Derviş Muhammed (K.S.)

23.) Seyyiduna Ve Mevlana Ahmed Haceki’l-Emkenekiyyu’s-Semerkandi (K.S.)

24.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Baki Billah Beranihu’s-Semki (K.S.)

25.) Seyyiduna Ve Mevlana İmamu’r-Rabbani Ahmedu’l-Faruku’s-Serhendi Müceddidu’l-Elfi’s-Sani (K.S.)

26.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Masumuni-bnu İmam Ahmede’l-Farukı’s-Serhendi (K.S.)

27.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyfuddin Arifuni-bnu Muhammed Masum (K.S.)

28.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bedvani (K.S.)

29.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Şemsuddini Habibullah Can-ı Canan (K.S.)

30.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Abdullah Dehlevi (K.S.)

31.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Ziyauddini Haliduni’l-Bağdadi (K.S.)

32.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh İsmailu’d-Dağistani (K.S.)

33.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Has Muhammeduni’ş-Şirvaniyyu’d-Dağistani (K.S.)

34.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Efendi Yerağiyyu’d-Dağistani (K.S.)

35.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Cemaluddini’l-Kumukıyyu’l- Hüseyniyyu’d-Dağistani (K.S.)

36.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Ebu-Ahmed Suğuriyyu’d-Dağistani (K.S.)

37.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Ebu-Muhammedini’l-Medeni (K.S.)

38.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Zeynelabidin Seyyid Şerafuddini’d- Dağistani (K.S.)

39.) Üstazuna Sultanu’l-Evliya Mevlana Abdullahi’l-Faizi’d-Dağistani (K.S.)

40.) Hadimu’s-Sadati’n-Nakşibendiyyeh Mevlana Sahibu’z-Zaman Şeyh Muhammed Nazımı’l-Hakkaniyyi’r-Rabbani (K.S.)

41.) Seyyidina Şeyh Seyyid Mehmed Adil El-Hakkani El-Kıbrısi El-Nakşibendi (K.S.)

Benzer Yazılar

Arama
RSS
Beni yukari isinla