Silsileyi Şerife

Rabbuna Ve Halikuna Allahu Teala Azze Ve Celle

1.) Seyyiduna Ve Rasuluna Muhammeduni’l-Musdafa (S.A.V.)

2.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu-Bekrini’s-Sıddık (R.A.)

3.) Seyyiduna Ve Mevlana Selmanu’l-Farisi (R.A.)

4.) Seyyiduna Ve Mevlana Kasımu’ni-bnu Muhammedi’ni-bni Ebi-Bekrini’s-Sıddık (K.S.)

5.) Seyyiduna Ve Mevlane’l-İmam Ebu-Muhammed Caferu’s-Sadıku-bnu’l-İmam Muhammedini’l-Bakır (K.S.)

6.) Seyyiduna Ve Mevlana Sultanu’l-Arifin Ebu-Yezid Tafuru-bnu İse-bni Ademe-bni Sürüşani’l-Bistami (K.S.)

7.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu’l-Haseni’l-Harkani (K.S.)

8.) Seyyiduna Ve Mevlana Ebu-Ali Ahmedu-bnu Muhammedini’l-Farimedi’t-Tursi (K.S.)

9.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Ebu-Yakub Yusufu’l-Hemedani (K.S.)

10.) Seyyiduna ve Mevlana Ebu’l-Abbas Belye-bnu Melkan Seyyidune’l-Hızru (A.S.)

11.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Hacekan Haceki Alau’d-Devleh

Abdulhaliki-bnu Şeyh Abdulcemili’l-Gucduvani İmamu’l-Hatm (K.S.)

12.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Arifuni’r-Rivegeri (K.S.)

13.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Mahmud İnciri’l-Fağnevi (K.S.)

14.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Aziz Aliyyuni’r-Ramiteni (K.S.)

15.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Muhammed Baba Semmasi (K.S.)

16.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Seyyid Emir Külal (K.S.)

17.) Seyyiduna Ve Mevlana İmamu’t-Tarikati Ve Gavsu’l-Halikah Hace Behaeddin Şah-ı Nakşibend Muhammeduni’l-Uveysiyyu’l-Buhari (K.S.)

18.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Alauddini’l-Attaru’l-Buhari (K.S.)

19.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Yakub-i Çerhi (K.S.)

20.) Seyyiduna Ve Mevlana Haceki Ubeydullahi’l-Ehraru-bnu Haceki Mahmudini-bni Şeyh Şihabiddini’ş-Şaşi (K.S.)

21.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Zahiduni’l-Buhari (K.S.)

22.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Derviş Muhammed (K.S.)

23.) Seyyiduna Ve Mevlana Ahmed Haceki’l-Emkenekiyyu’s-Semerkandi (K.S.)

24.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Baki Billah Beranihu’s-Semki (K.S.)

25.) Seyyiduna Ve Mevlana İmamu’r-Rabbani Ahmedu’l-Faruku’s-Serhendi Müceddidu’l-Elfi’s-Sani (K.S.)

26.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Masumuni-bnu İmam Ahmede’l-Farukı’s-Serhendi (K.S.)

27.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyfuddin Arifuni-bnu Muhammed Masum (K.S.)

28.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bedvani (K.S.)

29.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Şemsuddini Habibullah Can-ı Canan (K.S.)

30.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Abdullah Dehlevi (K.S.)

31.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Ziyauddini Haliduni’l-Bağdadi (K.S.)

32.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh İsmailu’d-Dağistani (K.S.)

33.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Has Muhammeduni’ş-Şirvaniyyu’d-Dağistani (K.S.)

34.) Seyyiduna ve Mevlane’ş-Şeyh Muhammed Efendi Yerağiyyu’d-Dağistani (K.S.)

35.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Seyyid Cemaluddini’l-Kumukıyyu’l- Hüseyniyyu’d-Dağistani (K.S.)

36.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Ebu-Ahmed Suğuriyyu’d-Dağistani (K.S.)

37.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Ebu-Muhammedini’l-Medeni (K.S.)

38.) Seyyiduna Ve Mevlane’ş-Şeyh Zeynelabidin Seyyid Şerafuddini’d- Dağistani (K.S.)

39.) Üstazuna Sultanu’l-Evliya Mevlana Abdullahi’l-Faizi’d-Dağistani (K.S.)

40.) Hadimu’s-Sadati’n-Nakşibendiyyeh Mevlana Sahibu’z-Zaman Şeyh Muhammed Nazımı’l-Hakkaniyyi’r-Rabbani (K.S.)

41.) Seyyidina Şeyh Seyyid Mehmed Adil El-Hakkani El-Kıbrısi El-Nakşibendi (K.S.)

İstanbul Beylerbeyi

İstanbul Beylerbeyi’ndeki Dergah, İstev Vakfı ve Hüseyin Hafzı Vakfı Külliyesi Koruma Ve Güzelleştirme Derneği Aşevi olarak da geçmektedir.

ADRES:

Beylerbeyi sahildeki polisevinin önünden caddeden karşıya geçin ve karşı sokağa girin, biraz yukarı doğru çıkın, orada Bedevi Aşevi İstev Vakfı olarak sorarsanız gösterirler.

TEL:

İstanbul Beylerbeyi Bedevi Aşevi – İstev Vakfi irtibat : 0216 321 37 90

 

 

Sakarya Yeni Dergah

Her perşembe akşamı akşam yemeği,Hatme-i Hacekan ve Sohbetimiz var.

Her pazar saat 11 de Türbe ziyareti, kahvaltı ve sonrasında sohbetimiz var(ENVARUL-AŞIKİN)

ADRES:

Akçay Dereköy Mahallesi, Dereköy Camii karşısı, Fevziye köyünden 500 metre ilerde/Sapanca/Adapazarı-Sakarya. irtibat

TEL:

05532312021 – 05327398660

 

 

Yolumuz

Hakkani yolu nedir?

Sultanımızın lakabıdır hakkani şeyh Nazım Muhammed hakkani. Hakkani demek herkese hakkını veren demek. Bakarsınız avama sohbet ederken başka sohbet eder, havasa sohbet ederken farklı sohbet eder, edepsiz birisi geldiği zaman ona edebi konuşur. Hangi makamda insan gelirse ona payını hakkını verir. Kendisi nakşibendi şeyhidir bunun yanında başka tarikatların dersini vermeye izinlidir. Onun için biz kadiri zikride yaparız. Hepsine şeyhtir. 41 tarikat vardır hepsi Allah’a götüren yoldur. 41 tarikatın hepsi hz Aliz ile gelmiştir, sadece 1 tanesi Ebubekir Sıddıkla gelmiştir. Bu yüzden ilk adı Sıddıkıye tarikatıydı, zamanla ismi degismiştir, beyazıtı bestami hz zamanında tayfuriye tarikatı olmuş sonra gucdevaniye sonra nakşıbendiye imamı rabbanide rabbaniye, sonra halidiye diye anılmıştır. Sultanımızın müridleri ona intisabı sağlam olmalıdır. Müridin ilk makamı “şeyhine teslim olup sendeki yanlışları giderebileceğine teslim olman lazım ki seni terbiyeetsin” Şahı Nakşibent hz kelamıdır “sen bize inanmazsan seni nasıl terbiye edelim” öncelikle inanıcaksın bu zat bendeki kötü tabiyetleri gidermeye muktedirdir. Böyle intisab edeceksinki seni temizlesinler yoksa alatu irşadı kullanmaya biz muktedir olamayız diyor. Sonra şeyhte fani olmak lazımdır, şeyhini canından çok sevmelidir, canından geçmelidir. Şeyhini sevdiği zaman şeyhine tabi oldugu herkezi sevmen lazım. Onlar çok üstün oldugu için değil, onlar sultanımın müridi olduğu için. Bir mürid başka bir kapıya baglı ise verevki seyhi hakiki seyh degil lakin dersini düzenli çekiyor sultanımız derki ona dokunma, niyeti saglam ise hakiki şeyhini zamanla bulacak diyor, nede olsa o teslimiyeti ögrenir. Hizmet hizmettir.

 

Arama
RSS
Beni yukari isinla