“””Kaptansız gemi”””

Bismillahirrahmanirrahim ***Okyanus 4/2***

Medet Ya Sultanel-Evliya

“””Kaptansız gemi”””

Dünya işlerinde çalış ki, çalıştığının karşılığını al derler. Çoğu çalışan çalıştığının karşılığını alamaz, çoğu çalışmadan alır. Bu buranın imtihan dünyası olduğunun bir kanıtıdır. Çalışıp, çalıştığının karşılığını kendi elde ettiğini inananda sakat durumdadır. Çalışmayıp rızık Allahtan nasıl olsa deyip yatanda. Tabi bu çalışmaktan kasıt boş ve hayırsız kalmaktır. Bu günün insanının yanlış düşüncesi olan Allah için çalışmayı, çalışmadan saymamak değil. Allah yolu diye isimlenen Tarikat büyüklerimizin de bu yolda bizlere verdiği nasihat böyledir. Ne Rezzak-ı Kerim’i unut ne de ona kulluk etmeyi. Ne şeyhin himmetinden mahrum kal ne de ibadetteki gayretinden. Bundan sonrasını bizzat Ubeydullah Ahrar k.s. Hazretlerinin mübarek kelamından dinleyelim. Hazret buyuruyor ki:
İlk zamanlarımda çok mübarek zatların sohbetlerine giderdim. Gittiğim zatın anlattığı gibi yapmaya çalışırken, diğer gittiğim mübarek başka şey der, başka ibadet yapmamı isterdi. Bu sefer onu yapmaya koyulurdum. Böyle böyle dağınık bir hal sudur eder bir işin sonunu getiremeye muvaffak olamazdım. Çok sergerdanlık çeker yani şaşkın başı dönmüş bir halde kalırdım. Bunun sebebi nedir bilmezdim. Sonradan malum oldu ki; buradaki hikmet, tuttuğun ipi çok sağlam tutup gevşek bir hal takınmamak gerektiğini öğretmek imiş. Ne zaman ki Alauddin Attar Buhari k.s. hazretlerinin sohbetine erdim, o dağınık hal bizden gitti ve tarikat yolu bize açıldı.
Yine ilk zamanlarımda, derviş ancak maksadına bir mürşidi kamilin himmeti ile erebilir diye inanırdım. Şeyh olan zat bir nazarı ile dervişin kalbini istediği yere ulaştırabilir inancında idim. Allauddin Attar Buhari ks. hazretlerine varınca bana: Ol itikadiniz doğrudur fakat elden gayreti de bırakmamak gerekir. Her nesne ki gayretsiz ele gire onun bekası olmaz. Himmetin kendine özel yeri, gayretin kendine özel yeri vardır. Bazıları “Şeyhe teslim olmak gayretten önemlidir” derler yerine göre bu doğrudur. Bazıları “gayret teslimiyetten önemlidir” derler yerine göre bu da doğrudur. Eski usul gemiye binen insanların o gemiyi hareket ettirmeleri için kürekleri çekmeleri gerekir. O an gayret ve çalışma yeridir. Onun için o an gayret daha önemlidir denir. Ama gemi hızını alınca maksada varmak için, doğru yolu bilip dümeni doğru rotaya çevirecek kaptanın ilmine teslim olmak gerekir. İşte burası da teslimiyet yeridir. İkisi de birbirinden ayrı tamam olmaz. Gayrete gerek yok deyip kürek çekmezsen, başındaki kaptan gemiyi ne kadar doğru yöne çevirse de oraya varma imkanı bulamazsın. “İnsan ancak gayretinin karşılığını alır” ayeti kerimesi de buna işaret eder. Yok kürekleri çekip kaptana ihtiyaç yok dersen. O zaman da bütün gayretini ortaya koyup sarf ettiğin kuvvetini ters tarafta kullanırsın. Dümeni ters tarafa dönmüş geminin küreğini çekmek insanı maksadından daha uzağa atar. Kendini kendi elin ve kuvvetinle gideceğin yerden daha da uzaklaştırırsın.
Evet Hazretin sözü herşeye ışık saçıyor. Kaptansız gemiye binip okyanusa açılacam diyen adamın hali nice olursa, mürşidine teslim olmadan yola çıkanında sonu aynı olur.
Kibirli olma. Bende yolu biliyorum deme. Sen sadece okyanusun öteki yanında gideceğin yerin güzelliğini duymuşsun. Ama ne yolu biliyorsun ne de nasıl gidileceğini. Sonra okyanusun ortasında yapayalnız, aç susuz kalınca “Ya Rabbi ben sana geliyordum neden sonum böyle oldu” deme. Göklerden duyacağın cevap “Sen kuranı kerimi okumadın mı? Benim halifemi dinlemeden bana gelemeyeceğin orada apaçık beyan edilmiyor mu?” olacaktır. Mürşidi bulupta gayreti bırakan doğru yöne dönüp yerinde duran gibidir. Onun için ne gayretsiz kal ne teslimiyetsiz. Ne şeyhin himmetinden mahrum kal ne de onun gösterdiği yolda hizmetten. Maksada ermek isteyen için bundan güzel bir reçete olamaz. Nasibi olana bu ders inci elmastır. Ama kimisinin derdi kir ile pastır. Kurt puslu havayı sever derler. Aslan ol güneş senin için doğsun. Sabırsızda olma, ümitsizde kalma. Her şeyin bir vakti var. Gece teheccüd vaktinde hani güneş nerde deme. Sabırlı ol. Güneş mutlaka doğacak ama zamanı gelince. Sen hizmetinde daim ol. O zaman hani nerede dediğin o kutlu alemin güneşinin ansızdan doğup kalbine nur saçtığını göreceksin.

Fatiha…

Sakaryevi

Arama
RSS
Beni yukari isinla